Sepis insolvenčního návrhu

V rámci své činnosti sepisuji i insolvenční návrhy spojené s návrhem na povolení oddlužení tzv. osobní bankrot. Poskytuji odborné poradenství k insolvenčnímu návrhu, resp. jeho sepis a podání insolvenčnímu soudu a případy klientů sleduji až do rozhodnutí soudu o jejich úpadku a povolení oddlužení. V případě zájmu Vás, jakožto advokát, mohu zastupovat po celou dobu insolvenčního řízení.

Odměna za sepis insolvenčního návrhu spojeného s návrhem na povolení oddlužení činí ze zákona 4 000,- Kč bez daně z přidané hodnoty a v případě společného oddlužení manželů 6 000,- Kč bez daně z přidané hodnoty (§ 390a odst. 3 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení). Jsem plátcem daně z přidané hodnoty, proto k výše uvedené částce, bude připočítána příslušná sazba daně z přidané hodnoty.

Upřednostňuji osobní jednání při podání návrhu v mém sídle na adrese Sokolovská 406, Kopřivnice.

V případě zájmu o sepis výše uvedeného návrhu mě neváhejte kontaktovat na emailu insolvence@akvojtkova.cz za účelem zjištění bližších informací a domluvení si schůzky.


Přeskočit na obsah

  • Sídlo
  • Provozovny insolvenční správkyně
  • Sepis insolvenčního návrhu